Thursday, 1 September 2011

Yang Mendiami Kampung Batu 23


INFO PENDUDUk

Jumlah Penduduk:          

TABURAN PENDUDUK MENGIKUT USIA

Bil
USIA
                  JANTINA                                   JUMLAH


 LELAKI                   PEREMPUAN
1
0  -  9
          32                             32                               64       
2
10  -  19
        152                            138                            290             
3
20  -  29
          78                              81                            159       
4
30  -  39
          20                              33                              53     
5
40  -  49
          35                              56                              91   
6
50  -  59
          47                              57                            104        
7
60  -  69
          32                             36                               68         
8
70  -  79 
          13                             14                               27                                                                                             
9
80  -  89
            2                               7                                 9     
10
90  -  100
            3                               0                                 3  

JUMLAH
        414                           454                             868

 

BILANGAN PENDUDUK MENGIKUT KAUM

Penduduk Kg Batu 23  100% melayu.


No comments:

Post a Comment